Felanmälan

Om något behöver repareras (gäller sådana reparationer som ingår i föreningens åtaganden),
lämna ett skriftligt meddelande i brevlådan vid 166:an

Skulle en huvudsäkring gå, kontakta något av husombuden
Ring inte Upplands Boservice!

Stannar fläktarna på vinden, kontakta Bertil, 46 16 18 eller lämna en lapp i brevlådan vid 166:an

Ring inte Upplands Boservice annat än i mycket brådskande fall.