Överlåtelse, pantsättning

Att tänka på vid överlåtelse och pantsättning

Inga handlingar ska gå till HSB, utan all korrespondens sker direkt med vår ekonomiska förvaltare, Ekonomisk förvaltning i Uppsala.
Handlingar ska skickas till:

Ekonomisk Förvaltning i Uppsala AB
Box 2058,
750 02 Uppsala

Vid pantsättning av lägenhet tar Ekonomisk förvaltning i Uppsala ut en pantsättningsavgift med ett belopp som motsvarar 1% av basbeloppet. Pantsättningsavgiften betalas av den som pantsätter lägenheten. Vid överlåtelse tar Ekonomisk förvaltning i Uppsala ut en överlåtelseavgift med ett belopp som motsvarar 2,5% av basbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av köparen

[Sökord: pant pantbrev lösa lösande avgift överlåta sälja försäljning ]