Överlåtelse, pantsättning

Att tänka på vid överlåtelse och pantsättning

Inga handlingar ska gå till HSB, utan all korrespondens sker direkt med vår ekonomiska förvaltare, företaget Azets.
Adressen är: Azets, Box 2058, 750 02 Uppsala.

Har du pantsatt din lägenhet och sedan löst panten? Förvissa dig om att låneinstitutet skickar ut meddelande till föreningen om att panten är löst. Sker inte detta kan problem uppstå vid överlåtelse.

Vid pantsättning av lägenhet tar bostadsrättsföreningen ut en pantsättningsavgift med ett belopp som motsvarar 1% av basbeloppet. Pantsättningsavgiften betalas av den som pantsätter lägenheten. Vid överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift med ett belopp som motsvarar 2,5% av basbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

[Sökord: pant pantbrev lösa lösande avgift överlåta sälja försäljning ]