Bastu

I 162 finns bastu. Bokning sker medelst lista på dörren. Ange efternamn och lägenhetsnummer. Bokning utan lägenhetsnummer är inte giltig. Bokning kan ske för maximalt två timmar i följd. Bastun kan startas och temperatur kan ställas in med manöverpanel vid ingången till lokalen. Nyckel till bastun lånas av nedanstående personer.

  • Fuentes  Flogstav 146
  • Haglund  Flogstav 158
  • Markström  Flogstav 150
  • Lindgren  Flogstav 152
  • Prokofiev  Flogstav 170
  • Heinonen  Flogstav 172

Nyckeln skall återlämnas direkt efter bastubadandet!

Detalj från bastun.

Bifogad bild

Duschutrymmet och bastun

Bastu_main

Relaxrum

Bastu_relax
[Sökord: basta duscha ]