Uthyrning

För att få hyra ut din bostadsrätt måste du ha tillstånd av styrelsen. Tag kontakt i god tid.

Styrelsen är mycket restriktiv med uthyrning för längre tidsperioder. Studier på annan ort och tidsbegränsad tillfällig anställning på annan ort är normalt fullgoda skäl för uthyrning.

Tillstånd för uthyrning sker dock alltid för en viss avgränsad tid.