Trappuppgångar

I händelse av brand utgör utställda saker en potentiell säkerhetsrisk dels genom att eld kan få fäste i sakerna, dels genom att passagen riskerar att blockeras.

Ingenting får parkeras i trappuppgångarna varken barnvagnar eller skohyllor mm så att de försvårar passage vid en eventuell utryckning men även för en säker evakuering för oss boende.