Förtroendevalda

För 2017/2018, utsedda vid ordinarie föreningsstämma 2017

Styrelse

Ordförande: Anna Nilsson, Flogstavägen 164, tel: 018-46 32 01, anna.nilsson @ annerstedt.org
Vice ordförande: Nicklas Grotteblad, Flogstavägen 156, tel: 018-46 42 95, nicklas.grotteblad @ annerstedt.org
Sekreterare: Torbjörn Sjungare, Flogstavägen 150, tel: 018-46 19 80, torbjorn.sjungare @ annerstedt.org
Ledamot: Ulf Brinnen, Flogstavägen 154, tel: 070-526 88 98, ulf.brinnen @ annerstedt.org
Ledamot: Eva Danielsson, Flogstavägen 168, tel: 018-51 13 10, eva.danielsson @ annerstedt.org
Ledamot: Clara Aarts, Flogstavägen 158, Tel: 072-357 83 97
Ledamot, utsedd av HSB: Göran Johansson, goran.johansson @ annerstedt.org
1:a suppleant: Anders Westlin, Flogstavägen 148, tel: 018-55 67 98, anders.westlin @ annerstedt.org
2:e suppleant: Per-Olof Kronosjö, Flogstavägen 160, tel: 018-46 12 56, per-olof.kronosjo @ annerstedt.org
3:e suppleant: Maria Hasselgren, Flogstavägen 150, tel: 070-571 36 61, maria.hasselgren @ annerstedt.org
4:e suppleant: Bertil Segerström, Flogstavägen 170, tel: 018-46 16 18, bertil.segerstrom @ annerstedt.org

Styrelsen kontaktas lämpligast genom brevlådan vid 166:an eller på styrelse @ annerstedt.org. Observera att mellanslagen i e-postadresserna ska tas bort för att de ska fungera.

Föreningsvald revisor

Ordinarie: Malik Merza, Flogstavägen 150, tel: 018-46 06 53
Suppleant: Bertil Flodström, Flogstavägen 156, tel: 018-46 19 15

Valberedning

Cecilia Hamenius, Flogstavägen 152, Tel: 018-50 75 95
Helene Halfvarsson, Flogstavägen 168, Tel: 018-46 29 94
Stefan Friberg, Flogstavägen 156, Tel: 018-46 04 21