Förtroendevalda

För 2019/2020, utsedda vid ordinarie föreningsstämma 2019

Styrelse

Ordförande: Cecilia Hamenius, Flogstavägen 152, tel: — , cecilia.hamenius @ annerstedt.org
Vice ordförande: Ulf Brinnen, Flogstavägen 154, tel: 070-526 88 98, ulf.brinnen @ annerstedt.org
Sekreterare: Eva Danielsson, Flogstavägen 168, tel: 018-51 13 10, eva.danielsson @ annerstedt.org
Ledamot: Emil Ekberg, Flogstavägen 164, tel: –, emil.ekberg @ annerstedt.org
Ledamot:
Nicklas Grotteblad, Flogstavägen 156, nicklas.grotteblad @ annerstedt.org
Ledamot, utsedd av HSB: Göran Johansson, goran.johansson @ annerstedt.org
1:a suppleant: Per-Olof Kronosjö, Flogstavägen 160, tel: 018-46 12 56, per-olof.kronosjo @ annerstedt.org
2:e suppleant: Bertil Segerström, Flogstavägen 170, tel: 018-46 16 18, bertil.segerstrom @ annerstedt.org

Styrelsen kontaktas lämpligast genom brevlådan vid 166:an eller på styrelse @ annerstedt.org.
Observera att mellanslagen i e-postadresserna ska tas bort för att de ska fungera.

Föreningsvald revisor

Ordinarie: Jacob Johnson, Flogstavägen –, tel: —
Suppleant: Egon Nilsson, Flogstavägen –, tel: —

Valberedning

Helene Halfvarsson, Flogstavägen 168, Tel: 018-46 29 94
Johan Lundin, Flogstavägen –, tel: —
Gunilla Gålne, Flogstavägen –, tel: —