För 2021/2022, utsedda vid ordinarie föreningsstämma 2021

Styrelse

Ordförande: Cecilia Hamenius, Flogstavägen 152
Vice ordförande: Emil Ekberg, Flogstavägen 164
Sekreterare: Eva Danielsson, Flogstavägen 168
Ledamot: Ulf Brinnen, Flogstavägen 154
Ledamot: Johan Lundin, Flogstavägen 148
Ledamot: Halina Hohenthal, Flogstavägen 156
Ledamot: Nicklas Grotteblad, Flogstavägen 156
1:a suppleant: Per-Olof Kronosjö, Flogstavägen 160
2:e suppleant: Nivin Merza Malik, Flogstavägen 170

Styrelsen kontaktas lämpligast via brevinkastet vid expeditionen, Flogstavägen 166 eller på vicevarden @ annerstedt.org
Observera att mellanslagen i e-postadressen ska tas bort för att de ska fungera.

Föreningsvald revisor

Ordinarie: Jacob Johnson, Flogstavägen 158
Suppleant: Egon Nilsson, Flogstavägen 168

Valberedning

Helene Halfvarsson Sammankallande, Flogstavägen 168, Tel: 018-46 29 94
Hernan Ravanal,
Gunilla Gålne,