Omgivningen

Stadsdelen Flogsta har drygt 4 000 invånare. Flogsta är byggt på en kulle och har fått sitt namn från Flogsta gård, som fortfarande finns kvar mitt i bebyggelsen. Toppen av kullen och västra delen av stadsdelen domineras av studentbostäder. Södra delen består av par- och radhus och på norra sidan ligger Annerstedt samt ett mindre radhusområde. I nordöstra hörnet finns också en brf för seniorer, Ekebyhus.

Det är nära till stora och fina naturområden, bland annat ligger norra delen av naturreservatetHågadalen med Kung Björns gravhög i närheten.

Service i omgivningen

I Flogsta finns en större ICA-hall, närbutik, kiosk, ett antal mindre restauranger samt vissa specialaffärer. En lågstadieskola finns samt ett antal förskolor. Här finns även en vårdcentral.

I grannstadsdelen Ekeby finns fler butiker och verkstäder samt bl a Friskis & Svettis.

Två km västerut finns Stenhagens centrum med stormarknader, systembolag m m.

Uppsala

För information om förskolor, skolor, vård med mera, se Uppsala kommun och Landstinget.


Vy från nordväst. Brf Ligger inbäddad i kanten av Norra Skogen, vilket också är beteckningen på kv Annerstedt och grannkvarteret HS Nyberg. I övre vänstra hörnet syns Flogstaskolan. I övre högra hörnet syns några av husen på Sernanders väg samt områdets parkering. I nedre kanten av bilden syns odlingslotter tillhörande Norra Skogens odlarförening.

Foto: P-O Kronosjö