Föreningen

Årsredovisning

Senaste årsredovisningen Årsredovisning Annerstedt 2018

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen handhas av Ekonomisk förvaltning i Uppsala.
En stor del av administrationen sköts dock av föreningens vicevärd.

För fastighetsskötselns del handhas vissa bastjänster av Upplands Boservice.
Mycket av arbetet sker dock i egen regi. Ungdomar i området timanställs och vicevärden handhar arbetsledningen.

Informationen senast ändrad 21 maj 2019