Föreningen

Årsredovisning

Senaste årsredovisningen (2016) Årsredovisning Annerstedt 2016

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen handhas av Visma. En stor del av administrationen sköts dock av föreningens vicevärd.

För fastighetsskötselns del handhas vissa bastjänster av Upplands Boservice. Mycket av arbetet sker dock i egen regi. Ungdomar i området timanställs och vicevärden handhar arbetsledningen.

Informationen senast ändrad 19 juni 2017