Återvinning

Boende på Flogstavägen 154-168:

· Kärl för brännbart och komposterbart finns i 166:an, bakom vicevärdskontoret.

· Kärl för papper och kartonger finns i 164:ans f d soprum. Dörren är självstängande men öppnas den helt blir det en fördröjning så man hinner slänga papper innan dörren går igen.

· Kärl för glas och batterier finns i sophuset vid västra vändplanen (vid samlingslokalen).

Boende på Flogstavägen 146-152 och 170-176:

Samtliga kärl finns i sophuset vid västra vändplanen.

Om returpapper
Om man slänger kassar med tidningar i returpapperskärlen ryms inte lika många tidningar som om man lägger i lösa tidningar. Vi måste då ha fler kärl till högre kostnad. Se därför till att tömma ur tidningarna ur kassarna.
Platta till alla kartonger och lägg dem i rätt kärl.

Ordning i soprummen
Vi måste alla försöka sköta soprummen. Inget får läggas bredvid kärlen. Sådant tar inte sophämtarna med och det finns risk för att det blir ohygieniskt och otrivsamt i rummen.

Förpackningar
Närmaste återvinningscentral för förpackningar finns vid ICA Väst.

[Sökord: soprum sopnedkast återvinning skräp sopor kompost ]