Månadsavgifter

Om fullständigt inbetald månadsavgift ej är föreningen tillhanda senast 10 dagar efter sista betalningsdag kommer en kravavgift på det maximala belopp som lagen tillåter, att tas ut.

Om fullständigt inbetald månadsavgift – inklusive kravavgift – ej är föreningen tillhanda senast 15 dagar efter sista betalningsdag kan uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten, komma att ske.

Med fullständig avgift avses det belopp som anges på inbetalningsavin.