Ombyggnad

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar som ej påverkar bärande element eller lägenhetens utsida behöver ej anmälas till styrelsen. Större förändringar bör anmälas till styrelsen (gäller ej ytskikt eller t ex köksinredning).

Inbegriper ändringarna bärande element eller lägenhetens utsida måste styrelsens tillstånd inhämtas.