2021

Vi samlas lördagen den 23 oktober för att snygga till gårdar och planteringar. Dagen börjar kl. 12 utanför vicevärdens expedition, cirka 14.30 serveras kaffe och sedan blir det middag kl. 17.00 utanför samlingssalen. En container kommer att stå på vändplan bakom expeditionen från onsdagen den 20 oktober till måndagen den 25 oktober.

Cykelrensning
Cyklarna på gårdarna ska vara uppmärkta med namn och lägenhetsnummer i god tid, senast kl. 10.00 på aktivitetsdagen lördagen den 23 oktober. De cyklar som inte är märkta med namn och lägenhetsnummer kommer att ställas undan och förvars i tre månader, vilket föreningen är skyldig att göra, innan de forslas bort.