All felanmälan sker till vicevärden.
Om något behöver repareras (gäller sådana reparationer som ingår i föreningens åtaganden),
maila vicevärden på vicevarden@annerstedt.org eller lämna ett skriftligt meddelande i brevlådan vid 166:an.

Vanliga fel:
– Fel på fläktarna på vinden så att ventilationen inte fungerar
– Fel på entréportar eller allmänna portdörrar
– Fel på utrsustning i tvättstugorna mm.

Skulle en huvudsäkring gå, kontakta något av husombuden
Ring inte HSB Boservice annat än i mycket brådskande fall.