Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar som ej påverkar bärande element eller lägenhetens utsida behöver ej anmälas till styrelsen. Större förändringar bör anmälas till styrelsen (gäller ej ytskikt eller köksinredning).

Inbegriper ändringarna bärande element eller lägenhetens utsida måste styrelsens tillstånd inhämtas.