För 2024/2025, utsedda vid ordinarie föreningsstämma 2024

Styrelse

Ordförande: Johan Lundin, Flogstavägen 148
Vice ordförande: David Ekstedt, Flogstavägen 158
Sekreterare: Eva Danielsson, Flogstavägen 168
Ledamot: Ulf Brinnen, Flogstavägen 154
Ledamot: Halina Hohenthal, Flogstavägen 156
Ledamot: Alejandra Ravanal Llanten, Flogstavägen 152
1:a suppleant: Per-Olof Kronosjö, Flogstavägen 160
2:e suppleant: Bertil Segerström, Flogstavägen 170

Styrelsen kontaktas lämpligast via brevinkastet vid expeditionen, Flogstavägen 166 eller på vicevarden @ annerstedt.org
Observera att mellanslagen i e-postadressen ska tas bort för att de ska fungera.

Föreningsvald revisor

Ordinarie: Jacob Johnson, Flogstavägen 158
Suppleant: Egon Nilsson, Flogstavägen 168

Valberedning

Hernan Ravanal Sammankallande, Flogstavägen 150, Tel: 070-7390885
Shima Torkaman Momeni,
David Ekstedt