För att få hyra ut din bostadsrättslägenhet måste du ha tillstånd av styrelsen. Tag kontakt med styrelsen i god tid.

Styrelsen är mycket restriktiv med uthyrning för längre tidsperioder. Studier på annan ort och tidsbegränsad tillfällig anställning på annan ort är normalt fullgoda skäl för uthyrning.

Tillstånd för uthyrning ges alltid för en viss avgränsad tid.