Sophus: 166 och 176
Avfallskärl finns för papper, tidningar, brännbart, kompost, färgat/ofärgat glas, glödlampor och små batterier.
Sopsortera rätt! Vi får extraavgifter för felsortering, så det är viktigt att vi sorterar rätt.

Om returpapper
Om man slänger kassar med tidningar i returpapperskärlen ryms inte lika många tidningar som om man lägger i lösa tidningar. Vi måste då ha fler kärl till högre kostnad. Se därför till att tömma ur tidningarna ur kassarna.
Platta till alla kartonger och lägg dem i rätt kärl.

Ordning i sophusen
Vi måste alla försöka sköta sophusen. Inget får läggas bredvid kärlen. Sådant tar inte sophämtarna med och det finns risk för att det blir ohygieniskt och otrivsamt i sophusen

För sorteringsguide läs mer här: Uppsala Vatten Sorteringsguide

Båda sophusen målades om sommaren 2020

[Sökord: sophus sophusen sopnedkast återvinning skräp sopor kompost ]