Låsbara bommar monterades sommaren 1999 vid infarterna till gården, dvs vid infarten mellan 164 och 166 och mellan 176 och 146. Bommarna är normalt stängda. Lägenhetsnyckeln passar till bommarna, men nyckeln kan bara tas ur när bommen är stängd.

Bakgrunden till att bommarna installerades var en ökande och oförsiktig biltrafik på gårdarna, ofta av bilar som inte tillhör oss som bor här. Vi har en stor mängd barn i alla åldrar som leker på gårdarna och som uppfattar gårdarna som bilfria (vilket det är meningen att de ska vara). Speciellt utomstående är obekanta med var på gårdarna barn plötsligt kan komma utspringande.

Självklart ska det vara möjligt att kunna köra in med bil på gården när så är nödvändigt, därför kan alla boende öppna bommarna vid behov.

Observera att bominstallationen även påverkar möjligheten för taxi att köra in på gården. Ta gärna för vana att beställa taxi till taxiplats 1 (vändplanen vid vicevärdskontoret) eller taxiplats 2 (vändplanen vid samlingslokalen) för att undvika missförstånd vid beställningar.

Infarten vid taxiplats 1 med bom.

[Sökord: infart köra in ]