I 162 finns bastu. Bokning sker medelst lista på dörren. Ange efternamn och lägenhetsnummer. Bokning utan lägenhetsnummer är inte giltig. Bokning kan ske för maximalt två timmar i följd. Bastun kan startas och temperatur kan ställas in med manöverpanel vid ingången till lokalen. Nyckel till bastun lånas av nedanstående personer.

  • Fuentes,  Flogstav 146
  • Jilmefors,  Flogstav 148
  • Sjungare,  Flogstav 150
  • Brinnen,  Flogstav 154
  • Malm, Flogstav 158
  • Danielsson, Flogstav 168
  • Prokofiev,  Flogstav 170
  • Heinonen,  Flogstav 172

Nyckeln skall återlämnas direkt efter bastubadandet!

Duschutrymmet och bastun

Bastu_main

Relaxrum

Bastu_relax
[Sökord: basta duscha ]