Föreningens fastighet i kv Annerstedt heter Flogsta 10:2. På fastigheten finns 12 bostadshus med 96 lägenheter och 2 lokaler. Husen är uppbyggda runt två gårdar.


[Större bild]

I området finns två tvättstugor (162 och 176). Dessutom finns bastu (162) samt två gästrum (162, 166) och en samlingslokal (176). Inom området finns även fyra lekplatser.

Husen värms med fjärrvärme. Avfallskärl finns för papper, tidningar, brännbart, kompost, färgat/ofärgat glas, glödlampor och små batterier och är placerade i anslutning till 166 och 176.

På motsatta sidan av Flogstavägen finns 116 p-platser varav 48 med motorvärmare. Parkeringsplatserna hyrs separat. OBS att parkeringsplatserna ej hyrs ut till andra än medlemmar. Möjlighet finns också att hyra plats i parkeringshuset på Flogstavägen av Heimstaden AB.


Vy från väst. Till höger syns Flogstavägen och en del av parkeringen. De låga byggnaderna med svarta tak är servicebyggnaderna med tvättstugor, bastu, solarium, uthyrningsrum, vicevärdsexpedition och samlingslokal.
Foto: P-O Kronosjö
Större bild i nytt fönster.