Stadsdelen Flogsta har drygt 4 000 invånare. Flogsta är byggt på en kulle och har fått sitt namn från Flogsta gård, som fortfarande finns kvar mitt i bebyggelsen. Toppen av kullen och västra delen av stadsdelen domineras av studentbostäder. Södra delen består av par- och radhus och på norra sidan ligger Annerstedt samt ett mindre radhusområde. I nordöstra hörnet ligger Brf Ekebyhus, seniorboende.

Det är nära till stora och fina naturområden. Hågadalen med Kung Björns gravhög finns i närheten.

Service i omgivningen

I Flogsta finns ICA-Väst, några mindre restauranger. Flogstaskolan (lågstadium) samt ett antal förskolor.

I grannstadsdelen Ekeby finns fler butiker och verkstäder samt Friskis & Svettis.

Två km västerut vid väg 55 ligger Stenhagens centrum med stormarknader, Systembolaget m fl affärer.

För information om förskolor, skolor, vård med mera, se Uppsala kommun och Region Uppsala


Foto: P-O Kronosjö
Vy från nordväst. Brf Annerstedt ligger inbäddad i kanten av Norra Skogen, vilket också är beteckningen på kv Annerstedt och grannkvarteret HS Nyberg. I övre vänstra hörnet syns Flogstaskolan. I övre högra hörnet syns några av husen på Sernanders väg samt områdets parkering. I nedre kanten av bilden syns odlingslotter tillhörande Norra Skogens odlarförening.

Video: Marwan Al Taimeh

Drönarvideo, överflygning av föreningen. Filmat i augusti 2021 av Marwan Al Taimeh, boende i föreningen.