I händelse av brand utgör utställda saker en potentiell säkerhetsrisk dels genom att eld kan få fäste i sakerna, dels genom att passagen riskerar att blockeras.

Ingenting får ”parkeras” i trappuppgångarna varken barnvagnar eller skohyllor el dyl så att de försvårar passage vid en eventuell utryckning eller en säker evakuering av dig och dina grannar.