Att tänka på vid överlåtelse och pantsättning

Inga handlingar ska gå till HSB, utan all korrespondens sker direkt med Brf Annerstedts ekonomiska förvaltare, Mediator Fastighetskonsult.
Handlingar ska skickas till:

Mediator Fastighetskonsult
Box 3080,
750 03 Uppsala

mail: avgifterhyror@mediator.se

Vid pantsättning av lägenhet tar Mediator ut en pantsättningsavgift med ett belopp som motsvarar 1% av basbeloppet. Pantsättningsavgiften betalas av den som pantsätter lägenheten. Vid överlåtelse tar Mediator ut en överlåtelseavgift med ett belopp som motsvarar 2,5% av basbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av köparen

[Sökord: pant överlåta överlåtelse ]