Om fullständigt inbetald månadsavgift ej är föreningen tillhanda senast 10 dagar efter sista betalningsdag kommer en kravavgift på det maximala belopp som lagen tillåter, att tas ut.

Om fullständigt inbetald månadsavgift – inklusive kravavgift – ej är föreningen tillhanda senast 15 dagar efter sista betalningsdag kan uppsägning av nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten, komma att ske.

Med fullständig avgift avses det belopp som anges på inbetalningsavin.